fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

EnergyVaasa –

Nordens ledande koncentration av energiteknologi

Nordens ledande koncentration av energiteknologi

 

 • Över 140 företag varav flera är globala marknadsledare i sin bransch
 • Omsättning 4,4 miljarder euro varav exportandelen är 80 %
 • 30 % av Finlands totalexport i energibranschen
 • Antal anställda 10 000

 

Världens energimarknader står inför ett uppbrott. Behovet av energi växer överallt och i synnerhet i utvecklingsområdena. Klimatförändringen skapar oro. Förnybara energikällor och ny teknologi väcker till diskussion. Marknaderna regleras allt tydligare inte bara av företagsekonomin utan även på politiska grunder.

 

Energi- och miljöteknologi håller på att bli det största loket för Finlands export. I Vasaregionen finns mångsidigt kunnande och starka resurser för att bemöta branschens utmaningar.

 

EnergyVaasa är en av aktörerna som verkar för en renare värld – en värld där energi produceras med miljömässigt hållbara metoder och förbrukas förnuftigt.

 

Produkter och tjänster för förnybar energiproduktion

 

 • Vindkraft och solenergi: komponenter och nyckelleveranser
 • Kraftverk för decentraliserad energiproduktion
 • Jordvärme, centraliserat lågenerginätverk
 • Energi från vattendrag, värmeväxlarteknologi
 • Miljövänlig energiproduktion och energidistribution

 

Produkter och tjänster som främjar energieffektivitet

 

 • Intelligenta nätlösningar, eldistributionsautomation
 • Effektiv eldistribution, från planering till nyckelleveranser
 • Kraftlösningar och automation för marina industrin
 • Frekvensomriktare som minskar elmotorernas förbrukning
 • Planering av och konsultering för energiproduktion
 • Elektrifiering och planering av kraftverk och industri
Rekommendera sidan