fi en sv
EnergyVaasa Uusiutuva energia Energiatehokkuus Vahvoja verkostoja Koulutus ja osaaminen Innovoimaa Yhteystiedot 

Uusiutuva energia ja entistä hajautetumpi energiantuotanto avainasemassa energiaratkaisuissa

Uusiutuva energia ja entistä hajautetumpi energiantuotanto ovat avainasemassa energiaratkaisuissa, joiden avulla pyritään vastaamaan nopeasti kasvavaan energiantarpeeseen ja ehkäisemään energiantuotannon ympäristöriskejä.

 

Vuonna 2007 EU sopi ns. 20-20-20-tavoitteet, joiden yhtenä osana pyritään kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.

 

Uusiutuvan energian tuotantomuodoissa hyödynnetään luonnollisia voimavaroja kuten aurinkoa, tuulta, virtaavaa vettä, orgaanisia aineita, mm. puuta, sekä ilman ja maan lämpöä. EnergyVaasan yrityksille ja tutkimuslaitoksille mikään näistä ei ole vierasta. Vaikka esimerkiksi maalämpö yksittäisten talojen lämmönlähteenä onkin jo laajasti käytössä, sitä kattavampi, merenpohjan sedimenttikerroksesta saatavaan lämpöön perustuva matalaenergiaverkosto otettiin käyttöön jo vuonna 2008 omakotialueella Vaasan Suvilahdessa – ensimmäisenä Suomessa!

 

Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten sähköistys ja automaatio vaativat myös omaa erityisosaamistaan. VEO tunnetaan etenkin kiinteää polttoainetta hyödyntävien biovoimalaitosten sähköistys- ja automaatiojärjestelmien kokonaistoimittajana Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa.

 

Tuotantomuodoista suurin kasvupotentiaali niin kotimaassa kuin maailmalla on tällä hetkellä tuulivoimassa. Vuonna 2010 maailman tuulivoimakapasiteetti ylitti 200 GW. Tämä vastaa tuotetun energian osalta noin 100 keskikokoista ydinvoimayksikköä. Vuotuinen kasvu on n. 20%. Suomessa on tavoitteena tuottaa yli 6 TWh energiaa tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä. 6 TWh vastaa noin 240.000 sähkölämmitteisen omakotitalon kuluttamaa sähköä.

Kestävää kehitystä uusiutuvalla energialla

 

 • Tuuli- ja aurinkovoiman kokonais-ratkaisuja ja erikoistuotteita
  – Vacon, ABB, The Switch, Mervento

 • Polttokennotekniikkaa, puhdasta energiaa biokaasusta – Wärtsilä

 • Voimalaitoksia hajautetun energiantuotannon markkinoille
  – Wärtsilä

 • Maalämpö, keskitetty matala-energiaverkko – Mateve, Ekolämpö

 • Sähköä ja kaukolämpöä jätteestä – Westenergy

 • Ympäristöystävällisen energiantuotannon ja jakelun kehittäminen – Vaasan Sähkö, EPV

 • Uusien energialähteiden tutkimusta – VEI ja Technobotnia
Suositelle sivua: