fi en sv
EnergyVaasa Uusiutuva energia Energiatehokkuus Vahvoja verkostoja Koulutus ja osaaminen Innovoimaa Yhteystiedot 

EnergyVaasa vastaa energiamarkkinoiden haasteisiin

Energian kallistuminen on ympäristöasioiden ohella nostanut energiatehokkuuden yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä niin yrityksissä, julkisessa keskustelussa kuin politiikassa. Energiatehokkuuden parantaminen on nopein, kestävin ja edullisin tapa vähentää kasvihuonepäästöjä ja taata energian saatavuus.

 

Huomattava osa voimalaitoksissa tuotetusta sähköenergiasta häviää matkan varrella kuluttajille. Tätä voidaan kuitenkin ehkäistä edistyksellisellä tuotannon optimoinnilla sekä luotettavilla ja pienihäviöisillä siirto-, jakelu- ja ohjausjärjestelmillä.

 

Hajautettu energiantuotanto ja sähkönjakelun laadun parantamisen tarve aiheuttavat suuria muutospaineita sähköverkoille. Jakeluverkosta on muodostumassa hajautetun energiantuotannon markkinapaikka, jolta vaaditaan reaaliaikaista ja automaattista sopeutumista eri tilanteisiin, skaalautumista, ennakoimista ja itsensä korjaamista. Yksisuuntaisesta jakeluverkosta tulee aktiivinen ja monisuuntainen keräilyverkko, johon kuluttajat ja teollisuus voivat tuottaa sähköä.

 

Teollisuus kuluttaa yli 40% maailman sähköenergiasta. Sähkömoottorien osuus tästä on kaksi kolmasosaa. Korkean hyötysuhteen moottorit pienentävät teollisuuden sähkönkulutusta ja vähentävät päästöjä merkittävästi. Yksi 11 kW energiatehokas moottori voi jatkuvassa käytössä säästää 33,6 MWh energiaa, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 1,1 tonnia vuodessa. Taajuusmuuttajilla voidaan säätää teollisuuden prosesseja portaattomasti ja vähentää energiankulutusta jopa 50% ja hiilidioksidipäästöjä miljoonia, jopa satoja miljoonia tonneja vuodessa.

 

2000-luvulla taajuusmuuttajasovellukset yleistyivät myös energian tuotannossa. Tuulivoimageneraattori, aurinkokenno, aalto- tai vuorovesivoimala ei tuota suoraan verkkoon soveltuvaa sähköä. Taajuusmuuttajan avulla parannetaan sähkönlaatua ja sovitetaan sähkö verkkoon.

 

Vaasan seudun yritykset ovat laajalla rintamalla mukana hyödyntämässä muuttuvien markkinoiden mahdollisuuksia. EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä – maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin, siirretään sekä jaellaan luotettavasti ja käytetään järkevästi.

Kestävää kehitystä energiatehokkuudella

 

  • Taajuusmuuttajat, säästävät energiaa kaikissa sähkömoottorisovelluksissa – Vacon

  • SmartGrid-ratkaisuja, maailmanlaajuisesti johtava rooli sähkönjakelun automaatiossa – ABB, VAMP

  • Vahvat ja innovatiiviset ratkaisut sähkönjakelussa vastaavat uusiin jakelu- ja tuotantotarpeisiin – VEO, ABB

  • Energiantuotannon suunnittelua ja konsultointia – Citec

  • Biovoimalaitosten sähköistystä ja suunnittelua – VEO, Citec


Suositelle sivua: