fi en sv
EnergyVaasa Uusiutuva energia Energiatehokkuus Vahvoja verkostoja Koulutus ja osaaminen Innovoimaa Yhteystiedot

 

Energia-alan alueellinen yhteistyö

 

Energiaklusterin menestystarina Vaasan seudulla on pitkän ja tiiviin yhteistyön tulos ja sen taustalla ovat olleet energia-alan veturiyritykset, Vaasan kaupunkikonserni sekä useat yhteistyöorganisaatiot. Energy Vaasa -brändi on luotu tämän yhteistyön voimin ja Vaasan Sähkön resursoimana brändin alla on toteutettu mm. tuulivoimalademot Vaasa Airport Parkin ja Vaasan yliopiston alueille. Vuoden 2009 alusta brändin koordinointivastuu siirtyi Teknologiakeskus Merinovalle.

 

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab kehittää alueen energia-alan yrityksiä ja edistää innovaatiotoimintaa sekä uusien kasvuyritysten syntymistä ohjelmien ja hankkeiden avulla. Kehittämisohjelmista merkittävimpiä on valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma OSKE, jossa Merinova koordinoi Energiateknologian klusteriohjelmaa ja on mukana myös Meriklusteriohjelmassa.

 

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK tarjoaa elinkeinoneuvontaa ja toimialakohtaisia yrityspalveluita, koordinoi ja toteuttaa kehityshankkeita sekä markkinoi Vaasan seutua. VASEK on Vaasan seudun kuntien omistama seudullinen kehittämis- ja elinkeinoyhtiö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän sekä koulutussektorin kanssa.

 

Pohjanmaan kauppakamari valvoo yritysten etuja ja huolehtii yritysten toimintaedellytysten jatkuvasta kehittämisestä. Tärkeitä vaikuttamisen kohteita ovat osaavan työvoiman saanti, alueen vetovoima ja liikenneyhteydet. Pohjanmaan kauppakamarin yli 1000 jäsentä työllistää n. 70 prosenttia alueen työvoimasta.

 

Pohjanmaan liitto on maakuntaliitto, joka toimii aluekehittämisviranomaisena. Liiton päätehtävinä on alueen kehittäminen ja maakuntakaavoitus, jotka luovat osaltaan perustan maakunnan edunvalvonnalle. Liitto valvoo 17 jäsenkuntansa etuja eri asioissa, hoitaa maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita sekä osallistuu myös monenlaisten kansainvälisten asioiden hoitoon.

 

 

 

 

 

Merinova

Markkinointijohtaja

Robert Olander

robert.olander(at)merinova.fi

+358 40 743 4647

Suositelle sivua: