fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter 

Aktörerna inom EnergyVaasa har sina marknader ute i världen - kompetensen och en märkbar del av produktionsresurserna finns i Vasaregionen

I Vasaregionen är vi internationella på riktigt och Vasa stad är Finlands mest internationella stad näst efter Helsingfors. Invånarna representerar över 100 olika nationaliteter. Internationaliteten främjas av de redan verksamma företagens affärsverksamhet och underlättar i sin tur etableringen av såväl nya inhemska, som exportinriktade och utländska företag i regionen.

 

I Vasaregionen både syns och hörs internationaliteten, överallt. Av stadens invånare talar 70 % finska och ca 25 % svenska som modersmål. 5 % av Vasaborna har något annat språk som modersmål.

 

Aktörerna inom EnergyVaasa har sina marknader ute i världen – kompetensen och en märkbar del av produktionsresurserna finns längs Österbottens västkust, i Vasa med omnejd.

 

För företag som är aktiva på internationella marknader är Vasaregionen en god bas. Här har man alltid förmått att se långt. Den gamla sjöfartsstadens handelstraditioner har rotat sig djupt och staden har sedan länge varit en vägvisare för internationaliseringen i Österbotten. Detta förutsätter engagemang i att skapa och upprätthålla internationella nätverk, mångsidiga affärskontakter, att man behärskar informationstekniken samt ett brett spektrum av kultur, utbildning och flerspråkighet. Det är hela Vasaregionens mål att öka arbetsrelaterad inflyttning.

 

Förutom det exportbetonade näringslivet har även läroinrättningarna, som har många utländska studeranden, främjat den internationella atmosfären. Engelska daghemsgrupper, språkbadsundervisningen i daghem och i den grundläggande utbildningen, IB-gymnasiet som förbereder för den internationella studentexamen samt högskolornas och universitetens utbildningsprogram på främmande språk är praktisk internationell fostran när den är som bäst.


Rekommendera sidan