fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter 

Förnybar energi och en i ökande grad decentraliserad

energiproduktion i nyckelposition i energilösningarna

Förnybar energi och en alltmer decentraliserad energiproduktion är i nyckelposition i energilösningarna, med hjälp av vilka man försöker bemöta det snabbt växande energibehovet och förebygga energiproduktionens miljörisker.

 

År 2007 överenskom EU om det s.k. 20-20-20-målet. I detta ingår att sträva efter att öka de förnybara energikällornas andel till 20 % av EU:s totalkonsumtion tills år 2020.

 

Produktionsformerna för förnybar energi utnyttjar naturliga resurser, såsom solen, vinden, flödande vatten, organiska ämnen, samt luft- och jordvärme. Inget av dessa är främmande för företagen och forskningsinstituten inom EnergyVaasa. Trots att exempelvis jordvärme redan är en vanlig värmekälla för enskilda hus, togs ett mer omfattande lågenerginätverk, som utnyttjar värme från havsbottnens sedimentlager, i bruk redan 2008 i egnahemsområdet i Sunnanvik i Vasa. Lågenerginätverket var då det första av sitt slag i Finland!

 

Även elektrifieringen och automationen av de kraftverk som utnyttjar förnybara energikällor kräver sin egen specialkompetens. VEO är främst känd som totalleverantör av elektrifierings- och automationssystem för biokraftverk som utnyttjar fast bränsle i Norden, Centraleuropa och Storbritannien.

 

Den produktionsform som för närvarande har störst tillväxtpotential både i Finland och internationellt är vindkraften. Den årliga tillväxten är ca 20 %, och år 2010 överskred världens vindkraftkapacitet 200 GW. I effekt motsvarar detta cirka 100 medelstora kärnkraftsenheter. I Finland är målet att producera över 6 TWh energi med vindkraft senast år 2020. 6 TWh motsvarar den el som cirka 240 000 eluppvärmda egnahemshus förbrukar.

Hållbar utveckling genom förnybar energi


  • Helhetslösningar och specialprodukter för vind- och solkraft – Vacon, ABB, The Switch, Mervento

 

  • Bränslecellteknik, ren energi från biogas - Wärtsilä

 

  • Kraftverk till marknaden för decentraliserad energiproduktion - Wärtsilä

 

  • Jordvärme, centraliserat lågenerginätverk – Mateve, Ekolämpö

 

  • Electricitet och fjärrvärme från avfall - Westenergy

 

  • Utveckling av miljövänlig energiproduktion och distribution – Vasa Elektriska, EPV

 

  • Forskning i nya energikällor – VEI och Technobotnia
Rekommendera sidan