fi en sv
Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

Sopor blir ren värme och el för hemmen
Låt besparningarna rulla in
Inte för skolans utan för energis skull
Med full effekt till Kina
Direktdriven på vindkrafts- marknaden
Den bästa helheten är summan av de bästä delarna

Kestävät energiaratkaisut -INKAn tavoitteena on luoda Euroopan johtava energiateknologian innovaatiokeskittymä Suomeen vuoteen 2030 mennessä!

Nordens ledande

KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI

Över 10 000 anställda, ¼ av Finlands totala arbetskraft i energibranschen
Årlig omsättning 4 miljarder euro, exportandel över 70 %
Från Vasa region kommer 28,9% av Finlands totala energiteknologiexport och ca 12 % av Finlands totala export inom den teknologiska industrin
Flera globala, marknadsledande teknologiföretag
Två av Finlands tre främsta företag som satsar mest på F&U finns i Vasaregionen

Crying Fowl or Crying Wolf? Open Season on the Utility's Solar Du[...]
UK Retains Target to Cut Carbon Emissions by Half Through 2025
Solar Battle of the Bands: Where Music, Solar, and Marketing Join[...]
Läs alla
DELA

Företagen
EnergyVaasa företagen
Case
Framgångsrika exempel av EnergyVaasa företagen och oranisationer
Evenemang
EnergyVaasa evenemang
Media
Information och material till media