fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

Sopor blir ren värme och el för hemmen
Låt besparningarna rulla in
Inte för skolans utan för energis skull
Med full effekt till Kina
Direktdriven på vindkrafts- marknaden
Den bästa helheten är summan av de bästä delarna

Kestävät energiaratkaisut -INKAn tavoitteena on luoda Euroopan johtava energiateknologian innovaatiokeskittymä Suomeen vuoteen 2030 mennessä!

Nordens ledande

KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI

Över 10 000 anställda, ¼ av Finlands totala arbetskraft i energibranschen
140 företag med årlig omsättning 4,4 miljarder euro, exportandel över 80 %
Från Vasa region kommer 30% av Finlands totala energiteknologiexport och ca 12 % av Finlands totala export inom den teknologiska industrin
Flera globala, marknadsledande teknologiföretag
Två av Finlands tre främsta företag som satsar mest på F&U finns i Vasaregionen

Kaasukinan lopputulos: LNG-terminaali lykkääntyy
3M ACCR Corrosion Performance - Hawaii Field Test
8 Interesting Facts About Solar Power
Läs alla
DELA

Företagen
EnergyVaasa företagen
Case
Framgångsrika exempel av EnergyVaasa företagen och oranisationer
Evenemang
EnergyVaasa evenemang
Material
Information och material till media