fi en sv
Allmänt Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

Sopor blir ren värme och el för hemmen
Låt besparningarna rulla in
Inte för skolans utan för energis skull
Med full effekt till Kina
Direktdriven på vindkrafts- marknaden
Den bästa helheten är summan av de bästä delarna
Bekanta dig med EnergyVaasa LinkedIn och Facebook grupperna. Följ med aktuella händelser och ta del i diskussionen!

Nordens ledande

KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI

Över 10 000 anställda, ¼ av Finlands totala arbetskraft i energibranschen
Årlig omsättning 4 miljarder euro, exportandel över 70 %
Från Vasa region kommer 28,9% av Finlands totala energiteknologiexport och ca 12 % av Finlands totala export inom den teknologiska industrin
Flera globala, marknadsledande teknologiföretag
Två av Finlands tre främsta företag som satsar mest på F&U finns i Vasaregionen

Top 10 Trends in Brazil Biofuels for 2014
Ukraine Seeks Renewable Energy Investors to Loosen Russia’s Gri[...]
10 Charts that Reveal the Potential ROI for Solar Blogging
Läs alla
DELA

Företagen
EnergyVaasa företagen
Case
Framgångsrika exempel av EnergyVaasa företagen och oranisationer
Evenemang
EnergyVaasa evenemang
Media
Information och material till media