fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

Elecronics / software subcontractors
 • AD-Electronics Oy
  www.ad-electronics.fi
  Underleveranser: Tillverkning av ställverk och styrcentraler samt produktion av skyddsreläer
 • Elekrometalli
  www.elektrometalli.fi
  Kontrakttillverkare av plåtmekanik
 • Escarmat Oy
  www.escarmat.com
  Produktion av anordningar för eldistribution och observationsinstrument
 • TJK Tietolaite Oy
  www.tietolaite.fi
  Underleveranser: utvecklingstjänster för inbyggda system
 • Wapice Oy
  www.wapice.com
  Underleverans: IT-tillämpningar, IT-programvara
Rekommendera sidan