fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Framgångsrika exempel från

företag, organisationer och läroanstalter inom EnergyVaasa

Nyttoenergi av skadegaser

 

När Vasa arrangerade Bostadsmässan 2008, lyftes Energifrågor fram som ett centralt tema. Wärtsilä installerade världens första fastoxidbränslecell (SOFC) på mässområdet i Sunnanvik. Bränslecellen producerar ren energi åt hushällen i området med hjälp av metangas från den närbelägna avstjälpningsplats som redan täckts över och integrerats i landskapet.

 

 

– Bränslecellen producerar energi elektrokemiskt. Kraftverket är ljudlöst och byggnaden liten, så kraftverket passar väl in mitt bland bebyggelsen. Ut kommer förutom elektricitet och värme endast lite ånga och koldioxid. Processen är koldioxidneutral eftersom den utnyttjar biogas från avstjälpningsplatsen. Avstjälpningsplatsen fortsätter att producera gas åtminstone i tjugo år ännu efter att den täckts över!

 

 

Om man inte skulle utnyttja gasen skulle man vara tvungen att bränna den pä avstjälpningsplatsen, eftersom man inte för släppa ut den i naturen som sådan, förklarar Jenny Paulaharju.

 

 

– Förutom metan kan fastoxidbränslecellen också utnyttja andra gaser, så som metanol och jordgas. Effekten hos den kommersialiserade produkten uppskattas till ca 250 kW, medan testkraftverket i Sunnanvik är 20 kW. Utöver regional energiproduktion är potentiella tillämpningsområden industrin, växthus, stora affärsfastigheter, så som hotell och banker, samt sjöfarten.

 

 

De första bränslecellerna som installerats ombord på fartyg är redan i användning, avslöjar Risto Lejon. Wärtsilä håller på att bli en jätte inom decentraliserad energiproduktion på många sätt. Forskningen och produktutvecklingen kring bränslecellteknologin är bara ett av bolagets många utvecklingsprojekt. År 2009 valdes Wärtsilä ut som ett av världens hundra bästa företag inom hållbar utveckling. Företagen på Global 100-listan anses sköta riskerna och möjligheterna rörande miljö, samälleligt ansvar och administration bäst inom den egna industrins område.

 

 

Risto Lejon, projektchef

Jenny Paulaharju, testingenjör

Wärtsilä-koncernen

 

Wärtsilä Corporation

 

Wärtsilä is a leading supplier of equipment, solutions and services for the marine and energy industries.

 

  • Number of employees: approx. 17,500 in 160 locations in 70 countries
  • The number of employees in Vaasa approx. 2,800
  • The turnover in 2010 4,600 MEUR, of which the Ship Power business share 34%, Power Plants 31% and Services 35%

Wärtsilä is listed on the NASDAQ OMX Helsinki, Finland.

Rekommendera sidan