fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Framgångsrika exempel från

företag, organisationer och läroanstalter inom EnergyVaasa

Direktdriven på vindkraftsmarknaden

 

År 2010 var Mervento Oy det största, finländska start-up-företag genom tiderna som finansierats med aktiekapital. Bolaget introducerade sin egen vindkraftslösning på marknaden. Målet är att vara den ledande, globala totalleverantören av vindkraftverk i multimegawattklass som baserar sig på direktdriven teknik, både på land och till havs.

 

Kapacitet 3,6 MW, rotordiameter 118 m, tornets höjd 125 m, nominell vindhastighet 11,5 m/s och teoretisk effektfaktor 50 % – dessa är de strategiska måtten för Merventos vindkraftverk.

 

– Med hjälp av otaliga tekniska innovationer har vi förenklat den traditionella vindturbinen för att kunna garantera driftsäkerheten, bättre effektivitet, längre livslängd och lägre livscykelkostnader. I våra vindkraftverk tillämpar vi s.k. direktdriven teknik, där turbinens delar har integrerats till en enda kompakt struktur. På så vis behövs ingen separat växellåda, som annars lätt kan gå sönder, förklarar Patrik Holm.

 

– Tack vare den höga integrationsgraden minskar installationens totalvikt och tillverknings- och monteringstiden förkortas. Modulerna tillverkas och testas färdigt vid fabriken, vilket gör att det går snabbare att resa och ansluta kraftverket till nätet på själva arbetsplatsen.

 

– Vår första egna monteringsfabrik kommer att byggas i Vasa, där vi även har vår administration och tekniska planering. Vi inleder serieproduktionen av vindturbiner under år 2012. Ett kraftverk består av mer än 10 000 komponenter. Antalet olika komponenter är ca 2 500. I Finland har vi över 200 komponentleverantörer och den färdiga produkten kommer att bestå av inhemska produkter till närmare 70 %. På så vis låter Mervento nya vindar blåsa även på hemlandets arbetsmarknad, lovar Holm.

 

Patrik Holm, teknologidirektör

 

Mervento Oy

 

  • Viktigaste produkter: Vindkraftverk som fungerar med direktdrivna permanentmagnetgeneratorer

  • Grundat år 2008

  • Uppskattad omsättning år 2015: ca 350 MEUR

  • Anställda: 40 år 2010 (uppskattat antal anställda 2015, ca 250)

 

Rekommendera sidan