fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Framgångsrika exempel från

företag, organisationer och läroanstalter inom EnergyVaasa

Låt besparingarna rulla in

 

Pappersmaskindrift, rulltrappor, ventilation, sågverk, hissar, gruvverksamhet, pumpar, lyftkranar, hantering av avloppsvatten, fartygsdrift… alla har de – liksom många fler – en sak gemensamt. Verksamheten drivs med elmotorer. Vacon koncentrerar sig på steglös och ekonomisk varvtalsreglering av driften med hjälp av frekvensomriktarteknik, samt på produktionsstyrning av förnybar energi.

 

Frekvensomriktartekniken har sina rötter i Finland. De första kommersiella frekvensomriktarna installerades i metron i Helsingfors redan på 70-talet. Produkterna förblev ändå länge av samma standard.

 

Vacon är en global föregångare inom tillämpningar av frekvensomriktare. Produkterna skräddarsys för tusentals olika användningsområden med hjälp av modern programmeringsteknik.

 

– På 90-talet investerade man inte längre enbart i ny produktionskapacitet, utan man började också ta besparingar i beaktande. Lönsamhet och miljö fick en central position. Med hjälp av frekvensomriktare kan man t.ex. i en vanlig pumptillämpning spara upp till 30–40 % el och på samma gång förbättra processkontrollen och förlänga utrustningens livslängd. Återbetalningstiden för en frekvensomriktare är som bäst ett halvår och systemets livslängd ca 15 år.

 

– På 2000-talet blev tillämpningarna av frekvensomriktare vanligare även i energiproduktionen. En vindkraftsgenerator, en solcell eller ett våg- eller tidvattenkraftverk producerar inte el som är direkt lämplig för nätet. Med hjälp av en frekvensomriktare förbättras elkvaliteten och elen adapteras för nätet.

 

– Fördelarna med frekvensomriktaren är obestridda, men teknikens penetrationsgrad på den globala marknaden är ändå bara cirka 10 %. Vi är en komponenttillverkare, vars produkt är den starkaste länken i en kedja av många systemleverantörer. Vår uppgift är att få våra produkter att tala kundernas språk. Om det snurrar är vi intresserade av det, försäkrar Jukka Kasi.

 

Jukka Kasi, Vacon Drives Finland, direktör för resultatenheten

 

Vacon Abp

 

  • Viktigaste produkter: Frekvensomriktare
  • Stiftelseår: 1993
  • Omsättning 2010: över 272 MEUR
  • Produktion och produktutveckling: i Finland (Vasa, Tammerfors), Kina, Förenta Staterna och Italien
  • Försäljningsbolag: i 27 länder och dessutom distributörer i 100 länder

 

Rekommendera sidan