fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Framgångsrika exempel från

företag, organisationer och läroanstalter inom EnergyVaasa

Sopor blir ren värme och el för hemmen

 

De mål som satts upp för att utnyttja biologiskt nedbrytbart avfall, som påskyndar klimatförändringen, kan endast uppnås genom att öka förbränningen av samhällsavfall. Över 60 % av det brännbara avfall som kommer från boendet består av förnybara energikällor som kan sorteras som biobränsle. Målet är att överföra över en tredjedel av det totala samhällsavfall, som fortfarande förs till avstjälpningsplatsen, till energiproduktion.

 

– För närvarande omvandlas endast 10 % av avfallet i Finland till energi. I Sverige är motsvarande siffra 50 %. Finlands mål för kapaciteten kan uppnås med cirka 5–10 avfallskraftverk som utnyttjas avfall som energi. Vårt kraftverk som nu byggs i Korsholm, sida vid sida med Vasa, är ett av dessa, berättar Jan Teir.

 

– Den här typen av kraftverk är en långsiktig lösning. Vi har även beaktat framtidens allt striktare utsläpps- och effektivitetskrav samt förpliktelsen att skära ner på avstjälpningsplatsdeponeringen fram till år 2016 och 2020. Vi skulle ändå inte ha kunnat företa investeringen på 135 miljoner euro utan vår samarbetspartner Vasa Elektriska Ab:s engagemang för projektet. När kraftverket är färdigt kommer det enligt uppgjort avtal att producera en tredjedel av den fjärrvärme som behövs i Vasa samt el för cirka 7 000 stadsbostäders årliga behov.

 

– Genom att utnyttja avfall som energikälla ersätter man fossila bränslen, såsom stenkol. Med dagens teknik är utsläppen från avfallsförbränning minimala. De är begränsade till en bråkdel av utsläppen från vanliga kolkraftverk. Tack vare ibruktagningen av det nya kraftverket kommer också Vasaregionens koldioxidutsläpp att minska med 300 000 ton per år. Detta motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från närmare 100 000 personbilar.

 

– Vid förbränningstemperaturer om över 1 000 grader förbränns nästan allt utom metaller, inga dioxiner bildas och många miljögifter avlägsnas från naturens kretslopp. Man blir också kvitt metangasen när avfallet utnyttjas i energiproduktionen, i stället för att lagras på avstjälpningsplatsen, påminner Teir.

 

Jan Teir, verkställande direktör

 

Westenergy Oy Ab

 

Bolag som ägs av fem kommunala avfallsbolag och som inte eftersträvar vinst. Bolagets verksamhet omfattar fyra landskap och över femtio kommuner. I verksamhetsområdet finns över 400 000 invånare.

 

  • Anläggningen blir färdig: 2012

  • Avfallsmängd för förbränning: 150 000 ton/år

  • Total verkningsgrad: ca 85 %

  • Bränsleeffekt: 61 MW

  • Elektrisk effekt: 15 MWe

  • Fjärrvärmeeffekt: 40 MW

  • Drifttid: 8 000 h/år

 

Rekommendera sidan