fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Framgångsrika exempel från

företag, organisationer och läroanstalter inom EnergyVaasa

Inte för skolans utan för energins skull

 

Studerandena i Vasaregionen har redan tidigt möjlighet att bekanta sig med arbetslivet i praktiken och delta i branschens utveckling. Teknikens under och framtida möjligheter öppnar sig på ett helt nytt sätt.

 

– Den största utmaningen för energiindustrin i Vasa är decentraliseringen. Låt oss till exempel föreställa oss ett hybridkraftverk som drivs med vind, sol, biodiesel eller geotermisk värmeenergi, beroende på energibehovet och tillgången till energikällor. De decentraliserade hybridkraftverken innebär nya utmaningar för elnätet. I fortsättningen kan konsumenten i princip även sälja energi. Nätet skulle inte längre överföra el enkelriktat, vilket skulle göra det allt mer krävande att skydda.

 

– Utanför tillväxtcentra finns det lokalt ofta mer energi tillgänglig än vad som förbrukas. Att utnyttja denna energireserv skapar nya verksamhetsmöjligheter för den finländska industrin.

 

– Inom den närmaste framtiden kommer man också att kunna lagra energi bättre. I vårt laboratorium undersöker de studerande bl.a. elbilars ackumulatorer, laddning och användning. För att ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor och göra eldrivna fordon mer allmänna krävs innovationer från aktörerna inom energibranschen. I stället för de nuvarande distributionsstationerna kommer det att finnas elladdningsstationer i hemmen, på arbetsplatser och på allmänna platser, beskriver Timo Kankaanpää sin vision.

 

– Både i forskningen och utbildningen är ett öppet sinne och äkta entusiasm viktiga. Vi behöver visionärer och skickligt folk. Sådana vill vi producera här!

 

Timo Kankaanpää, direktör

Technobothnia

Rekommendera sidan