fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

För företagen och samfunden i EnergyVaasa är innovation ett sätt att leva – riktningen är klar och möjligheterna mångfaldiga!

 

För företagen och samfunden i EnergyVaasa är innovation ett sätt att leva. Riktningen är utstakad och tillvägagångssätten mångfaldiga. Här strävar man efter att bemöta de utmaningar energimarknaderna presenterar med två metoder. Forskningen och utvecklingen fokuserar förutom på nya energiproduktionsformer även på att öka effektiviteten i hela energikedjan – från produktion till distribution och konsumtion.

 

Fördomsfritt nytänkande uppmuntras och resurser reserveras för innovationsarbetet, endast genom att ligga steget före de övriga har man en möjlighet att nå framgång i världen. Bland topp tre av finländska företag som satsar på F&U finner vi också två företag som är verksamma inom EnergyVaasa. Wärtsilä satsar över 140 miljoner euro per år på F&U och ligger därmed på en god andraplats i Finland, efter Nokia. På tredje plats kommer ABB med sin insats om ca 130 miljoner euro.

 

Vasa Energiinstitut (VEI) för samman experter inom energibranschen från Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Verksamheten kombinerar smidigt både kommersiellt och tekniskt kunnande.

 

VEI erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster, utbildning och konsultering framförallt inom främjande av användningen av förnybara energikällor på nationell och internationell nivå. Institutet producerar de senaste forskningsdata för industrins bruk, men även det nära samarbetet med offentliga sektorn har en viktig roll i verksamheten.

 

VEI:s verksamhet koncentreras till några centrala forsknings- och utvecklingsunderlag, som tjänar som gemensam verksamhetsmiljö för branschens industri och VEI:s olika parter. Forskningsobjekt av särskild vikt är biobränslen, förbränningsmotorer, vindenergi, intelligenta elnät, geoenergi och energieffektivitet.

Forsknings- och utvecklingsarbeten med över 800 experters krafter


  • Företagen
  • Universiteten
  • Teknologicentrerna
Rekommendera sidan