fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft Kontakter

 

Regionalt samarbete inom energibranschen

Energiklustrets framgångssaga i Vasaregionen är ett resultat av ett långt och nära samarbete mellan företagen inom energibranschen, Vasa stadskoncern samt många samarbetsorganisationer. Varumärket EnergyVaasa har skapats inom det samarbetet. Bl.a. har Vasa elektriska stått för resurserna till de små vindkraftverken vid Vaasa Airport Park och Vasa universitet. Från och med början av år 2009 övertog teknologicentret Merinova koordineringsansvaret för varumärket.

 

Teknologicentret Oy Merinova Ab utvecklar företagen inom energibranschen i regionen samt stöder innovationsverksamhet och uppkomsten av nya tillväxtföretag genom olika program och projekt. Programmet för kompetenscentra, OSKE hör till de mest betydelsefulla utvecklingsprogrammen. Där koordinerar Merinova Klusterprogrammet för energiteknologi och är dessutom också med i Marinklusterprogrammet.

 

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK erbjuder rådgivning i näringslivsfrågor och branschvisa företagstjänster. Dessutom koordinerar och förverkligar VASEK olika utvecklingsprojekt och marknadsför Vasaregionen. VASEK är ett utvecklings- och näringslivsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen och som samarbetar tätt med kommunerna, näringslivet och utbildningssektorn.

 

Österbottens handelskammare bevakar företagens intressen och utvecklar ständigt deras verksamhetsförutsättningar. De viktigaste påverkningsområdena är tillgången till arbetskraft, regionens dragningskraft och trafikförbindelserna. Österbottens handelskammare har över 1000 medlemmar och de sysselsätter över 70 procent av regionen arbetskraft.

 

Österbottens förbund är ett landskapsförbund som fungerar som regionutvecklingsmyndighet. Till förbundets huvuduppgifter hör att fungera som regional utvecklings- och planeringmyndighet och som intressebevakningsorganisation för landskapet. Förbundet bevakar de 17 medlemskommunernas intressen i olika ärenden, sköter den finskspråkiga befolkningens kulturärenden samt deltar i skötseln av många typer av internationella ärenden.

Merinova

Marknadsföringsdirektör

Robert Olander

robert.olander(at)merinova.fi

+358 40 743 4647

Rekommendera sidan