fi en sv
EnergyVaasa Förnybar energi Energieffektivitet Starka nätverk Äkta internationalitet Utbildning och erfarenhet Innokraft KontakterBekanta dig med Vasas högskolekonsortium

Studera i Vasa


Vasas yrkesskolor

Vasa yrkesinstitut


Yrkesakademin i Österbotten

 

Vasa vuxenutbildningscenter

 

 

Stark kompetens genom utbildning och erfarenhet

Vasa högskolekonsortium består av fem universitetsenheter och två yrkeshögskolor, som erbjuder utbildning inom teknik, handel, språk, media och kommunikation samt välfärdsbranschen.

 

Utbildning ges på svenska, finska och engelska. Totalt studerar ca 12 000 vid enheterna, varav ca 10 % är utländska studerande. I Vasa finns tre yrkesläroverk och tillsammans har de totalt över 8 700 studerande.

 

Läroverken och deras forskningsenheter har ett unikt samarbete över språk-, forskningsområdes- och organisationsgränserna. Även samverkan med näringslivet är öppen, aktiv och målmedveten. Tack var de praktikplatser som erbjuds har studerande i Vasa utmärkta möjligheter att bekanta sig ingående och praktiknära med energibranschen redan under studietiden. Också arbetspraktik utomlands har blivit allt mer populärt.

 

Teknikens campus består av de tekniska enheterna vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. På campus studerar 2 700 tekniska studerande, vilket innebär att var fjärde studerande man möter är teknolog eller ingenjörsstuderande. Här utexamineras närmare 400 ingenjörer eller diplomingenjörer årligen.

 

Forskningscentret Technobothnia är partnernas gemensamma forsknings- och undervisningslaboratorium, där de studerande har möjlighet att tillämpa metoderna de lärt sig i teorin i en kontrollerad miljö som motsvarar industriella förhållanden.

 

Även Vasa Energiinstituts (VEI) verksamhet bygger på samarbetet mellan ovan nämnda läroverk. Institutet har den viktiga uppgiften att förmedla information från undersökningar till de proffs som utexamineras inom energibranschen.

Kompetent arbetskraft


  • Vasaregionens energiklusters starka tillväxt kräver fler experter

 

  • EnergyVasa erbjuder ypperliga arbetsmöjligheter även för dem som ämnar göra en internationell karriär
Rekommendera sidan