fi en sv
Yleistä Uusiutuva energia Energiatehokkuus Vahvoja verkostoja Aitoa kansainvälisyyttä Koulutus ja osaaminen Innovoimaa Yhteystiedot

 

EnergyVaasa –

Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

Pohjoismaiden merkittävin  energiateknologian keskittymä


•  yli 120 yritystä, joista usea alansa globaali markkinajohtaja
•  liikevaihto 4 miljardia euroa, josta 70% viennistä
•  30% koko Suomen energiateknologiaviennistä
•  työntekijöitä tänään 10 000, vuonna 2020 yli 20 000


Maailman energiamarkkinat ovat murroksessa. Energian tarve kasvaa kaikkialla ja erityisesti kehittyvillä alueilla. Ilmaston muutos huolestuttaa. Uusiutuvat energianlähteet ja uudet teknologiat puhuttavat. Markkinoita säädellään yhä selvemmin paitsi liiketaloudellisin myös poliittisin perustein.


Energia- ja ympäristöteknologioista on muodostumassa Suomen viennin uusi
veturi. Vaasan seudulta löytyy monipuolista osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan alan haasteisiin.

 

EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä – maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään järkevästi.

 

Uusiutuvan energiatuotannon tuotteita ja palveluja

 • Tuuli- ja aurinkovoima: komponentteja ja kokonaistoimituksia
 • Voimalaitoksia hajautettuun energiatuotantoon
 • Maalämpö, keskitetty matalaenergiaverkosto
 • Vesistöenergia, lämmönvaihdinteknologia
 • Ympäristöystävällinen energian tuotanto ja jakelu

Energiatehokkuutta edistäviä tuotteita ja palveluja

 • Tehokas sähkönjakelu, suunnittelusta kokonaistoimituksiin
 • Energiatehokkaat sähkömoottorit
 • Meriteollisuuden voimaratkaisut ja automaatio
 • Sähkömoottoreiden kulutusta vähentävättaajuusmuuttajat
 • Energiatuotannon suunnittelu ja konsultointi
 • Voimalaitosten ja teollisuuden sähköistys ja suunnittelu
Suositelle sivua: